REGULAMIN

wynajmu i rezerwacji miejsc noclegowych
w Ośrodku Wypoczynkowym RELAX w Sielpi

§ 1
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2
Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

§ 3
a) Za dokonanie rezerwacji i zawarcia umowy najmu uważa się wpłacenie zadatku / ok. 30% ceny pobytu/ w ciągu 7 dni od wstępnej rezerwacji telefonicznej lub e-mailowej. Brak wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
b) Pozostałą kwotę za zarezerwowany termin wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu.
c) W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni zadatek nie podlega zwrotowi.
d) W lipcu i sierpniu możliwy jest pobyt min. tygodniowy z wyżywieniem /obiad /.

§ 4
a) Doba hotelowa obowiązuje od 18-tej w dniu przyjazdu do 15-tej w dniu wyjazdu.
b) Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności pracownika ośrodka.
c) Wynajmujący jest zobowiązany zgłosić ewentualne uszkodzenia w miejscu zakwaterowania w ciągu 2 godzin po wprowadzeniu się.
d) Brak uwag ze strony Wynajmującego oznacza pozytywny/bez uwag/ odbiór domku lub pokoju.
e) Za szkody powstałe w czasie pobytu wynajmujący ponosi odpowiedzialność finansową i może być natychmiast rozwiązana umowa bez zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.
f) W pokoju lub domku może przebywać ta liczba osób, która została zameldowana. Dodatkowa osoba może przebywać po uzgodnieniu z recepcją i uiszczeniu dodatkowej opłaty. W przypadku stwierdzenia przebywania większej ilości osób właściciel może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej opłaty za niewykorzystany okres pobytu.

§ 5
a) Cisza nocna obowiązuje od 22 do 8
b) Brama wjazdowa zamykana jest o 22
c) W domkach i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania własnych urządzeń grzewczych lub kuchenek elektrycznych lub gazowych nie będących na wyposażeniu.
d) Zabrania się wynoszenia mebli, koców i pościeli poza obręb domku lub pokoju./nie dotyczy koców plażowych
e) Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
f) Wynajmujący mogą bezpłatnie parkować pojazdy przy domkach lub pokojach. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie pojazdów lub utratę mienia w nich pozostawionego.
g) Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, klucze lub dokumenty nie oddane do depozytu w recepcji a pozostawione w domku lub pokoju.
h) Przebywanie psów na terenie ośrodka tylko z ważnym świadectwem szczepień.Za ewentualne szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez pupila, odpowiada jego właściciel.
i) Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerw w dostawach wody, energii elektrycznej lub .... brzydkiej pogody.
j) Do opłat za pobyt i wyżywienie doliczana jest opłata miejscowa/klimatyczna/ w wysokości ustalanej corocznie przez Radę Miejską w Końskich.
k) Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego RELAX w Sielpi podaje się do wiadomości zainteresowanych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.relax.shl.pl oraz na terenie osrodka.
l) W przypadku, gdy wynajmujący zakłóca ciszę nocną lub nie przestrzega powszechnie uznanych norm współżycia społecznego szczególnie w stosunku do innych wynajmujących, będzie natychmiast relegowany z ośrodka bez zwrotu kosztów za niewykorzystany okres pobytu.
m) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE zastosowanie mają odpowiednie przepisy KC oraz Ustawy o usługach turystycznych.
n) Regulamin obowiązuje od 1 maja 2016 roku.

Życzymy przyjemnego wypoczynku Właściciele OW RELAX w Sielpi